Eko märken

Omställning till EKO!
För En Hållbar Måltid!

Vi har i egen regi och som konsulter ställt om restauranger och storkök till ekologisk matlagning.
Detta utan att råvarukostnaden stigit nämnvärt.
Fråga oss gärna hur? Kontakta oss »